• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Canisterapie na základní škole speciální

Každý druhý čtvrtek se žáci II. A a IX. A ZŠS na odloučeném pracovišti v Třinci (v denním stacionáři „Paprsek“) účastní canisterapie s pejskem Bárnym. S ním přichází také terapeutka Monika Podstawka z organizace Podané ruce, z. s. Setkání probíhají v místní tělocvičně jak ve formě skupinové, tak individuální – podle potřeb každého žáka.

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt člověka a speciálně cvičeného psa. Pes svou přítomností působí pozitivně na fyzickou, psychickou a sociální pohodu dítěte a dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Některé děti potřebují více času, aby k psímu kamarádovi získali důvěru, nebály se ho pohladit nebo jen být v jeho blízkosti, proto je důležité realizovat tyto netradiční formy výuky pravidelně.

Děkujeme Centru sociální pomoci Třinec, že můžeme být součástí těchto aktivit a společně sdílených zážitků, které jsou pro naše žáky velkým přínosem.

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Anna Stellerová