• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Poslanec Parlamentu ČR otevřel nové školní dílny

V úterý 22. 2. 2022 k nám do školy zavítal pan poslanec Parlamentu ČR, zároveň náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a také předseda naší školské rady pan Bc. Jiří Navrátil, MBA, který slavnostně zprovoznil námi nově zrekonstruované školní dílny. 

V rámci projektu Modernizace škol a školských zařízení výzvy č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu byly ve škole zrekonstruovány školní dílny (dřevo a kovodílna a šicí a keramická dílna). Došlo ke kompletní výměně původních podlah z 30. let minulého století, kdy byla stará část budovy školy postavena, včetně stavebních úprav vlhkých bočních stěn. Dále byl vyměněn dílenský nábytek, stroje a byly naistalovány interaktivní tabule. Z projektové dotace v celkové výši 2 069 377 Kč dojde také ke stavebním úpravám schodiště do suterénu a k vybudování mobilní plošiny tak, aby byly dílny zpřístupněny všem žákům, tedy i žákům s tělesným postižením na vozíčku.  Snahou vedení školy je stále více připravovat žáky na pracovní život i přes jejich hendikep.

Fotogalerie