• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Rekonstrukce nadjezdu k TŽ a projekt „180 dní“

Vážení rodiče,

od 1.3.2022 do 31.8.2022 je v Třinci naplánována oprava nadjezdu do TŽ. Tato akce silně ovlivní dopravní situaci ve městě, bude ztížen dojezd do škol. Budou také změněny jízdní řády autobusů. Harmonogram prací, uzávěry a ostatní informace budou zveřejněny na webu Fajny Třinec: https://fajnytrinec.cz/projekty/32-nadjezd-zavodni

S touto akcí je spojena aktivita města s názvem „180 dní“, což budou mimo jiné motivační aktivity a soutěže pro žáky, kterých se zúčastní také naše škola. Bude se jednat např. o akce: Dny městské hromadné dopravy zdarma, podpora ODISek losováním o ceny, jízda s ambasadorem, do práce a do školy na kole apod.