• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

To je zákon, kámo

Žáci 6., 7. a 8. ročníku se zúčastnili preventivního programu To je zákon, kámo. Jedná se o navazující program Protidrogový vlak. Žáci si ujasnili pojmy legální, protiprávní, přestupek, trestný čin a podobně. Na příkladech z praxe se přesvědčili, že dodržovat zákony se vyplatí a ti, co tvrdí opak, se snadno ocitnou na slepé koleji. Na dvouhodinový program navazoval evaluační dotazník, díky kterému si žáci v následujících vyučovacích hodinách s pomocí učitelů problematiku zopakovali a upevnili.