• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projektové dny v MŠ

Celý školní rok probíhaly v naší mateřské škole pravidelně projektové dny s odborníky financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Vzdělávání s úsměvem II“.

Projektové dny „Učíme se číst s porozuměním“ vede Mgr. Marika Zadembská a projektové dny s názvem „Polytechnické a environmentální vzdělávání v MŠ“ vede Mgr. Jiří Faruga.

Projektová výuka vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem. Ve výuce se klade důraz na aktivizační metody, kooperativní učení, vedení k samostatnosti, rozvoji kritického myšlení, kreativní metody výuky s důrazem na praktickou využitelnost poznatků. Odborné zapojení lektorů prohlubuje a zlepšuje kvalitu vzdělávání v MŠ.

Fotogalerie 

Zapsala Bc. L. Gajdzicová