• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Závěrečné zkoušky praktické školy dvouleté

Ve dnech 8. a 15. 6. 2022 probíhaly na praktické škole dvouleté závěrečné zkoušky, kterých se zúčastnilo 12 žáků. V letošním školním roce prokazovali své dovednosti a znalosti v praktické i teoretické části zkoušky z předmětů příprava pokrmů a praktické dovednosti pro život. Členové zkušební komise mohli zhodnotit jejich kuchařskou zručnost při přípravě kuřecích závitků, škrábání brambor, přípravě zeleninového salátu, mramorové bábovky nebo slaných závinů a jednohubek. Menu bylo opravdu pestré. Ochutnáním hotových pokrmů mohla zkušební komise potvrdit, že žáci praktickou část zkoušky zvládli. Pozadu nezůstali ani žáci, kteří prokazovali svou zručnost ve školních dílnách při práci se dřevem, opravě kola nebo úklidu bytu. Vyrobili bedničku a lucernu z podpalových dřívek, které se zkušební komisi velmi líbily. Komise ocenila hlavně pečlivost a přesnost provedení. I teoretická část zkoušky se nesla v duchu příjemné atmosféry. Všichni žáci byli důkladně připraveni a využívali své vědomosti spolehlivě, s jistotou a téměř samostatně. Zkušební komise, které předsedala paní PaedDr. Ilja Maloušková, mohla konstatovat, že závěrečné zkoušky absolventi úspěšně zvládli, prokázali své teoretické i praktické znalosti. Na slavnostním zakončení žáci obdrželi vysvědčení o závěrečné zkoušce, pamětní listy a pochvaly za kvalitní přístup ke vzdělání. Následovalo poděkování a veselé i dojemné rozloučení se zkušební komisí, vedením školy a pedagogy.

Všem absolventům srdečně gratulujeme k úspěšnému ukončení studia. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a pohody na další cestě životem.   

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková