• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne v úterý 6. 9. 2022 v 7:55 hod. individuálně ve třídách.

Z důvodu stále probíhajících stavebních prací v suterénu školy mohou žáci vstupovat do budovy školy pouze vedlejším vchodem. Děti MŠ mohou procházet hlavním vchodem jen v doprovodu dospělé osoby.

Žáci nevyžadující asistenci mohou do budovy vstupovat vedlejším vchodem denně od 7:35 hod.

Ostatní žáky budou u vedlejšího vchodu očekávat asistenti pedagoga v časech 7:35 a 7:45 hod.

 Rodiče žáků 1. ročníků ZŠ, ZŠS, SŠ a rodiče všech nově přijatých žáků v ostatních ročnících ZŠ, ZŠS a SŠ mohou své děti doprovodit do tříd vedlejším vchodem.

Zákonní zástupci dětí MŠ mohou do budovy vstupovat hlavním vchodem denně a doprovázet tak děti do šatny MŠ.

6. září:

– provoz od 6:00 – 16:00 hod. Prosíme o zaplacení stravy a úplaty za MŠ na sekretariátu. Děti plnící povinné předškolní vzdělávání (pětiletí) platí pouze stravu.

ZŠ, ZŠS, SŠ – výuka probíhá od 7:55 – 9:30 hod.

ŠD – během rána a dopoledne přijímají vychovatelky přihlášky dětí do ŠD v místnosti č. 67 (ranní družina), po vyučování je zajištěn provoz ŠD do 17:00 hod. pouze pro žáky, kteří mají v tento den zajištěný oběd.

Obědy na ZŠ Dany a Emila Zátopkových – rodiče přihlásí své děti samostatně (je možné se stravovat již od 6. 9.).

Obědy dovážené z CSP Třinec – od 7. 9., kdo má zájem o stravu již od 6. 9., prosíme
o nahlášení vedoucí vychovatelce p. Heczkové.       

7.– 9. září:

Třídnická forma práce ve všech třídách do 11:25 hod.

– bez přerušení provozu do 16:00 hod.

ŠD – bez přerušení provozu do 17:00 hod.

 

Od pondělí 12. září v ZŠ, ZŠS, SŠ výuka dle rozvrhu.

Třídní schůzky proběhnou v úterý 13. září 2022 od 14:00–16:00 hod.