• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Rodičovské kluby

Také v tomto školním roce pokračují na naší škole setkávání rodičů, tzv. rodičovské kluby. Každý z těchto klubů vede odborník z praxe a pokaždé je klub zaměřen na sdílení zkušeností se zaměřením na problematiku výchovy a péče o dítě. Cílem je podpora a posilování rodičovských kompetencí prostřednictvím edukace; práce s konkrétním typem žáka, na koho se obrátit při řešení specifických problémů v oblasti vzdělávání, příp. kde vyhledat potřebnou odbornou pomoc v závislosti na konkrétním problému.
 
Již zrealizované rodičovské kluby se věnovaly tématům:
– Motivace jako klíč k učení. Rozvoj zájmu dítěte.
– ABC chování. Pozitivní posilování.
– Děti (i rodiče) potřebují hranice.
– Domácí rituály a jejich význam pro budování důvěry a bezpečí ve vztazích s dětmi.
– Práce s didaktickým kartami ve výchovném a kariérovém poradenství.
 
Rodičovské kluby probíhají v rámci projektu OKAP v MSK II. Tento projekt probíhá na vybraných školách v Moravskoslezském kraji.