• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Diskusní setkání členů školních poradenských týmů

V rámci projektu MAP III v ORP Třinec proběhlo ve škole 11. 10. 2022 diskusní setkání členů školních poradenských týmů. První část setkání zahájil ředitel školy PhDr. Dalibor Pyszko.

Po krátkém úvodu následovala prezentace, během které se všichni přítomní seznámili s možnostmi vzdělávání dětí, které vyžadují zvláštní péči. Po prezentaci obě zástupkyně školy provedly hosty po zmodernizovaných prostorách budovy školy. Dalším bodem programu byla výměna zkušeností školních poradenských týmů, sdílení příkladů dobré praxe, výměna námětů
a nápadů.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a podle kladných ohlasů byla velmi přínosná.