• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Exkurze do Muzea v Českém Těšíně

Dne 25. října 2022 žáci střední školy navštívili Muzeum v Českém Těšíně. Exkurze probíhala
v Historické budově Muzea Těšínska. Muzeum je zaměřeno na historii, přírodovědu a vlastivědu Těšínska.

Z větší části jsou expozice interaktivní, žáci byli vtaženi do dění před mnoha lety. Poznávali floru a faunu od pravěku až po současnost. Živočichy si mohli pohladit nebo se s nimi vyfotit. Viděli i každodenní život předchozích generací. Viděli ukázky vybavení domácnosti, těšínských krojů, řemeslných nástrojů. Také se seznámili s řemesly, která byla charakteristické pro oblast Slezska, např. keramická výroba, zlatnictví, plátenictví nebo zpracování dřeva. Velice zajímavá byla virtuální procházka uhelným dolem, kdy si mohli vyzkoušet, jaké to bylo před mnoha lety být horníkem v dole. Dostali hornické kahany a šli úzkou chodbou v dole. Poznali, jaká síla byla potřebná k roztlačení vozíku naloženého uhlím. Poslechli si vyprávění paní průvodkyně o těžké práci horníků ve Slezsku. Neméně zajímavá byla i interaktivní expozice o pověstech, které se vyprávěly na Těšínsku. Zajímavá byla pověst o založení Těšína třemi bratry nebo o černé kněžně.

Žáci si muzea velmi užili a rozhodně se nenudili. Bylo to dopoledne nejen zajímavé a poučné, ale i zábavné a interaktivní. Dopoledne uteklo jako voda a všichni žáci se shodli na tom, že by se do těšínského muzea rádi zase někdy podívali.

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková

Fotogalerie