• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Návštěva třinecké knihovny

V úterý 8. listopadu 2022 žáci střední školy navštívili městskou knihovnu, kde se s ní
blíže seznámili. Přivítala je velmi příjemná paní knihovnice, která žákům odhalila, jak
to v takové knihovně funguje. Vysvětlila jim, že knihovna není jen o půjčování knížek,
ale nabízí i spoustu jiných služeb a akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé čtenáře.
Ukázala všem, jak se knížky značí, jak a podle čeho se třídí do sekcí, a co musíme
udělat, když se chceme stát registrovanými čtenáři. Knihovna se pak našim žákům
„odevzdala“. Mohli si sami vybírat knížky a časopisy, které je zaujaly nebo odpovídaly
jejich zájmům, listovat si v nich a číst. K tomu si mohli vybrat místo, které jim
vyhovovalo. A tak někteří žáci seděli za stolem, jiní seděli nebo leželi na koberci.
Takovou hravou formou se seznamovali s třineckou knihovnou. Kdo nechtěl číst,
mohl si poslouchat audio pohádky nebo si zahrát společenskou hru. Každý si vybral
činnost, která mu byla milá, bavila ho a pomohla v dalším vzdělávání. Knihovna se
stala jejich kamarádkou. Za toto skvělé dopoledne dostala „kamarádka knihovna“
velkou jedničku.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková