• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Zájmové kroužky v ŠD jsou v plném proudu

V letošním školním roce jsme činnost školních družin rozšířili o 5 zájmových kroužků. Jedná se o kroužky Deskové hry, Dovedné ručičky, Čtenářský kroužek, Sportík a PC – Logika hrou. Tyto kroužky jsou zaměřené na kreativitu, edukaci a pohybovou činnost.

Účastníci se učí vzájemné spolupráci a komunikaci mezi kamarády. Setkávají se se svými vrstevníky, kteří mají podobné zájmy. Učí se využívat svůj volný čas.

V Deskových hrách se seznamují s pravidly různých deskových a společenských her. Učí se zdravé soutěživosti, trpělivosti, soustředění, respektování pravidel her, ale také umění prohrávat.

V Dovedných ručičkách si vyzkoušejí různé aktivity, práci s keramikou, drátkování. Výtvarné aktivity obohacují různými typy technik. Rozvíjejí svůj talent, zručnost, fantazii, znalosti a dovednosti.

V Čtenářském kroužku vedeme účastníky k lásce ke knihám, rozvíjíme fantazii, představivost a komunikaci.

V kroužku PC – Logika hrou podporujeme a rozvíjíme logické myšlení a strategii s podporou multimediální technologie a robotiky.

V neposlední řadě podporujeme a vedeme účastníky k pohybu. Kroužek Sportík je zaměřen na různé pohybové aktivity, míčově hry a kolektivní spolupráci. Snahou je utvářet pozitivní vztah účastníků k pohybu a ke sportu. Pohyb je v dnešní době nedílnou součástí našich životů.

Fotogalerie

Zpracovala: Renáta Stryjová, lic.