• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Rodičovské kluby v listopadu

V listopadu proběhly dva rodičovské kluby na téma „Sexualita dětí a mládeže s mentálním postižením – jak na dospívání“. Lektorka, naše školní psycholožka Mgr. Daria Gociek, čerpala z osvětových materiálů získaných z organizace SPMP (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením), do kterých mohli rodiče také nahlédnout. Po přednášce byl dán bezpečný prostor pro společné sdílení vlastních zkušeností z výchovy a také pro odpovědi týkající se projevů chování dětí.

Rodičovské kluby probíhají v rámci projektu OKAP v MSK II. Tento projekt probíhá na vybraných školách v Moravskoslezském kraji.