• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Minimální preventivní program pro žáky „Škola osobního života“

 V letošním školním roce se konaly přednášky se zaměřením na rodinu, vztahy, dospělost, lásku. Na prvním stupni ZŠ téma „Jak se rodí rodina“ podpořilo výstupy v předmětech Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví. Žáci se jednoduchou formou seznámili se základy přirozeného vývoje rodiny a jedince. Na druhém stupni ZŠS byly zvoleny besedy „Jak se rodí rodina“ a „Cesta k dospělosti“. Témata byla přizpůsobena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Přednášky byly velmi vhodným doplněním vědomostí, které žáci potřebují rozšiřovat a v rámci prevence opakovat. Střední škola praktická dvouletá prošla tematickými okruhy „Já a moje vztahy“ a „Láska a početí dítěte“. Obě témata byla rozšířením výstupů předmětu Výchova ke zdraví. Oblasti byly zvoleny vzhledem k dospělosti žáků a etapě života, ve které se připravují k budoucímu životu. Žákům přednáška přiblížila informace, se kterými budou dále pracovat jednak ve škole, ale také v osobním životě.

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Vlasta Zemková