• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projekt ALiCE (Assessment for Learning in Citizenship Education)

Cílem mezinárodního projektu ALiCE je vykreslit přínos formativního přístupu k hodnocení za účelem hodnocení občanských kompetencí. Projekt se zaměřuje na prověřování rozmanitosti toho, jak je výchova k občanství integrována do místních osnov, jaké vzdělávací cíle jsou předkládány a jak postupy hodnocení jsou a mohou být použity k usnadnění výuky ve výchově k občanství v celé Evropě.

Téměř 80 učitelů z 9 evropských zemí se ve dnech 29.-30.9.2022 sešlo na mezinárodním workshopu v Kroměříži, aby diskutovali o výchově k občanství a metodách formativního hodnocení. Skvělá a spolupracující atmosféra byla vrcholem akce. Učitelé poslouchali přednášky a následně diskutovali a sdíleli své zkušenosti. 

Diskuse probíhaly na úrovni národních i mezinárodních skupin učitelů. Vyměňovali si informace o výuce výchovy k občanství, o využívání formativního hodnocení a o vzdělávacích systémech v jednotlivých zemích Evropy.

Druhý den setkání zasedly národní učitelské týmy a vytvářely seznamy příkladů dobré praxe pro formativní hodnocení. Mimo jiné zde byl prezentován a do evropského sborníku zapracován i náš JOBCLUB.

Kromě diskusí, přednášek a příkladů dobré praxe, byla součástí setkání i návštěva obrazárny a arcibiskupského zámku v Kroměříži.

Fotogalerie

Mgr. Šárka Farugová