• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Celoroční ekologický projekt

Naše škola se zapojila do mezinárodní spolupráce v ekologickém projektu, během kterého
budeme plnit různé eko úkoly. Naším partnerem v tomto projektu je Zespół Szkolno –
Przedszkolny nr 5 Żory v Polsku. Cílem tohoto projektu je sdílení zkušeností a získávání
vědomostí v oblasti poznávání a ochrany přírody. První úkol – sběr starého papíru (18. – 19. 10) – již naši žáci splnili. Nasbírali 0,6800 t papíru.

Těšíme se na další spolupráci.