• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Návštěva Úřadu práce v Třinci

V letošním školním roce naši žáci ukončí povinnou školní docházku. Jelikož stojí před důležitým rozhodnutím, a to před volbou povolání, navštívili jsme Úřad práce v Třinci. Byl pro ně připraven program, který jim měl pomoci se zorientovat ve světě povolání. Velmi srozumitelným způsobem byly žákům předány informace o jednotlivých druzích profesí a trhu práce. Na to navazovala témata „moje schopnosti a dovednosti“. V pracovním listu „co o sobě vím“, si jednotlivě zaznamenávali údaje o zálibách, vlastnostech, schopnostech, oblíbených předmětech ve škole. Posledním bodem byla úvaha o práci/povolání, kterou by žáci rádi vykonávali. Po hodině aktivních činností, rozhovorů, úvah žáci odcházeli nejen s pracovním listem, ale také s podrobnými informacemi oboru, o který projevili zájem.

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Vlasta Zemková