• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Okolí školy očima žáků III. třídy ZŠ

Žáci III. třídy ZŠ se zapojili do projektu, který byl inspirován soutěží Máme rádi přírodu, která byla v letošním roce zaměřena na krajinu. V řadě předmětů jsme se tedy pustili do společného prozkoumávání krajiny v našem okolí i krajiny v naší fantazii. Ve výtvarném bloku děti například vyráběly papírové lišky a vytvářely s nimi koláže v přírodě. V českém jazyce je zase v rámci slohu nechaly ožít a pojmenovaly je lišky ŽIVATKY. Vymyslely řadu podrobností o jejich životě, které vzájemně sdílely a doplňovaly. Jeden příběh si zde můžete přečíst.

Zážitky z projektu nás nenechaly lhostejnými a děti se nakonec z vlastní iniciativy pustily do úklidu. Nebylo však v našich silách vyčistit všechno. Přesto víme, že jsme pomohli. A že jsme jednali správně. A máme naději, že pokud náš příběh osloví i vás, krajina v našem okolí bude vypadat úplně jinak…