• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Další úspěch našich žáků

Máme velkou radost, že jsme uspěli v celostátní soutěži pořádané hnutím Brontosaurus
„Máme rádi přírodu“. Naši žáci obdrželi dvě zvláštní ceny poroty. Jedna byla v kategorii
výtvarných děl, kde porotu oslovil obrázek „Na procházce se psem“ od Michala Sikory
z 7. ročníku základní školy. Další ocenění získal kolektiv žáků 3. a 4. ročníku základní školy v kategorii literárních děl. Ještě jednou blahopřejeme

Zpracovala: Mgr. Jolana Heczková