• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projekt Bouře mozků

Předávání pololetního vysvědčení je spjato se školním projektem Bouře mozků. Na začátku
vyučování učitelé předali vysvědčení a pochvaly a odměnou bylo plnění školního projektu
Bouře mozků. Je to dvouhodinový projekt, ve kterém se žáci rozdělí do herních skupin podle
aktivit, kterým dávají přednost. Projekt byl realizován spoluprací tříd (nejčastěji dvou), které
mají žáky podobné věkové a mentální úrovně. Mezi nejoblíbenější aktivity patřily Dostihy a
sázky, Stolní hokej a fotbal, Puzzle, Dobble, Riskuj a Člověče, nezlob se a vědomostní hry.
Zároveň si žáci vyzkoušeli i pomůcky a hry, které byly zakoupeny v rámci podpůrných
opatření do jiných tříd.

Cílem projektu je zvolit takové aktivity, které podporují dobré vztahy ve třídě, vedou
k nácviku řešení problémů i akceptaci sebe i druhých. Kromě sladkostí byli žáci odměněni i
diplomy. 

Fotogalerie

Zpracovala Lenka Sobolová