• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Naše škola za hranicemi kraje

Naše škola prezentuje své výsledky vzdělávání v ICT také za hranicemi regionu. Učitel Mgr. Jiří Bednarski byl vybrán Domem zahraniční spolupráce, aby prezentoval digitální učební pomůcky
na mezinárodní konferenci v Lisabonu MenSI International School Exchange Meeting. Při této příležitosti nahlédl do výuky ve škole  Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva, účastnil se diskuzí u kulatých stolů, kdy s ostatními účastníky vyhodnocoval přínosy projektu Mentoring for School Improvement (MenSI) financovaného z programu Evropské komise. Tento mezinárodní projekt, do kterého je naše škola zapojena, je zaměřen na systematické využívání digitálních technologií ve výuce.

Spolupráci v rámci digitalizace výuky jsme navázali také se Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, kdy jsme 20. 2. 2023 v naší škole přivítali speciální pedagogy právě této školy. V rámci setkání proběhla prohlídka školy, diskuze na vybraná témata digitalizace výuky, pedagogům olomoucké školy byly představeny digitální vybavení a pomůcky, kterými naše škola disponuje. Setkání hodnotíme jako velmi přínosné a těšíme se na další spolupráci.

Fotogalerie