• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Exkurze 8.,9. roč. ZŠ v praktické škole dvouleté

V rámci profesní orientace žáků na druhém stupni v 8. a 9. ročníku základní školy jsme pořádali exkurzi na naší praktické škole dvouleté. Vycházející žáci a žáci osmého ročníku shlédli v dílnách práci technického oboru a práci rukodělnou. Postupně se seznámili s jednotlivými výstupy předmětu praktické dovednosti pro život.

U chlapců viděli práci se dřevem a postup výroby krmítka pro veverky. Dozvěděli se, že se žáci také vykonávají práci s kovem, malířské práce, instalatérské práce, drobné opravy. Do aktivit jsou také zapojeni pracovníci školy – školníci, kteří žákům v jednotlivých úkonech pomáhají, vedou je ke správným postupům v drobných pomocných pracích ve školní budově. Některé výrobky, které jsou vytvářeny chlapci v dílnách, pokračují do tříd jako výukový materiál. Do aktivit se přihlížející žáci základní školy rádi zapojili a bylo znatelné jejich nadšení.

Ve skupině u děvčat jsme se seznámili s prací v zahradnictví, v rámci inovativního vzdělávání pro střední školu. Žáci pozorovali vytváření jarních zápichů a setí. Na interaktivní tabuli probíhala ukázka výrobků ze zahradnictví Kvítko, kterou doprovázela slovem p. Lidaříková a Mgr. L. Krzyžanková.

Výstupem z obou exkurzí byly postřehy žáků, které vyjádřili v dotazníkovém šetření. Pohovorem s žáky bylo zjištěno, že preferují vlastní aktivity v rámci exkurze. U nich si mohou osahat materiál, vyzkoušet si vlastní možnosti a schopnosti při tvoření výrobku.

Fotogalerie

Zprávu vypracovala Mgr. Vlasta Zemková