• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Nový projekt Rozvoj kvality vzdělávání v MŠ

Od února 2023 začal nový projekt Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), který potrvá
do 31.12.2025. Cílem šablon z tohoto projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny děti mimo jiné také prostřednictvím spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Inovativní metody doplňují aktivity o zážitkovou pedagogiku, aktivizující metody, propojování formálního a neformálního vzdělávání, vzdělávání s využitím nových technologií. Přírodní zákonitosti a poznatky ze světa lidí a jejich činností si děti ve výuce samy prožijí nebo vyzkouší. Poznávají tak na vlastní kůži, jak věci fungují a jak je možné vše smysluplně využít v praktickém životě. Díky inovativnímu přístupu pěstujeme v dětech zdravé sebevědomí a probouzíme v nich touhu po poznávání a rozvíjení vlastních schopností a dovedností.

V únoru v mateřské škole proběhly v rámci inovativního vzdělávání 4 hodiny s Mgr. B. Kowalczykovou pod názvem „Učíme se číst s porozuměním“ a také 4 hodiny s M. Krajčovou, lic. „Pohádkové mluvení“

Fotogalerie