• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Den s charitou ve společnosti Pickering

Naše škola obdržela od společnosti Pickering finanční dar, za který byly zakoupeny vzdělávací pomůcky pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po převzetí daru se vedení školy účastnilo Dne s charitou, v rámci kterého jsme ve firmě Pickering prezentovali naši školu, abychom se blíže přestavili zaměstnancům společnosti, kteří nás pro finanční dar vybrali. V rámci Dne s charitou proběhla také prezentace Pickeringu a prohlídka této společnosti sídlící v Bystřici.

Za poskytnutí finančního daru celé společnosti Pickering velmi děkujeme a vážíme si jejich charitativní činnosti.

Fotogalerie