• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Preventivní program o závislostech na návykových látkách

Žáci 2. stupně ZŠ a středoškoláci se 7. 3. 2023 zúčastnili besedy o prevenci užívání tabáku
včetně nových alternativ (e-cigarety, zahřívaný tabák, snus, nikotinové sáčky,…). Navštívila
nás lektorka Mgr. Karolína Vašendová z Centra podpory veřejného zdraví, které se zaměřuje
na prevenci zdravotně rizikového chování ve vztahu k užívání tabáku, nikotinu a pití alkoholu.
Žáci znají rizika užívání návykových látek z vyučování i jiných preventivních programů, a tak
jsme další den udělali shrnutí, co už znají, a co pro ně bylo nové.

Už jsme věděli:
– Nikotinové sáčky nám škodí
– Závislost vzniká rychleji na nikotinových sáčcích než na cigaretách
– Nemáme kouřit
– I pasivní kuřáctví je nebezpečné
– Kouření způsobuje rakovinu, ucpání cév a amputaci, poškození plodu
– Alkohol poškozuje mozek
– Marihuana je návyková, způsobuje halucinace

Nevěděli jsme:
– Nikotinové sáčky škodí víc                                                                                                                        – I cukr může působit jako droga, nedávejme si ho do všeho
– Elek. cigarety jsou stejně škodlivé jako klasické
– Z kouření jsou žluté nehty a bělmo očí
– Nezletilí se stávají závislí na – Viděli jsme, jak vypadají zakouřené hleny v plicích
– Závislí kuřáci vykouří i více krabiček za den
– Marihuana způsobuje psychiatrické onemocnění

Naši žáci jsou vystaveni rizikům užívání návykových látek stejně jako ostatní teenageri, je
dobře, že na nebezpečí jsou upozorňováni ze strany pedagogů i externích lektorů, a možná i
oni sami dokážou své vrstevníky varovat.

Fotogalerie