• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projektová výuka žáků střední a základní školy

Výuka žáků střední a základní školy je úzce spjatá s praktickými dovednostmi v různých rukodělných oborech. Ve dnech 16. února a 23. února se žáci v rámci projektu Rozvoj kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ a Inovativní vzdělávání na SŠ financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský seznámili s prací v zahradnictví. Cílem projektu bylo předat teoretické i praktické zkušenosti ze zahradnického oboru. V teoretické části se žáci blíže seznámili se Zahradnictvím Kvítko a farmou Levandule v kopci. Jejich výrobky a produkty si vyhledali na internetu. Potom si pod vedením paní Evy Lidaříkové a paní Lucie Navrátíkové vyzkoušeli jarní aranžování osetého květináče.

Žáci se seznámili s pracovním postupem při zdobení květináče ubrouskovou technikou, pak si vybarvili zápichy do květináče. Po naplnění květináče zeminou s pomocí paní zahradnice zaseli pšenici. Svůj výrobek dekorovali vybarvenými zápichy. Posledním úkolem bylo zalití zeminy, aby obilí vyklíčilo. Druhou dovedností, kterou si žáci osvojili, bylo pletení jarního věnečku z vrbového proutí, na který zavěšovali zdobné prvky. Práce žáky bavila, doplnili si své dovednosti, které získali ve vyučovacích předmětech. Dostali dostatečný prostor pro uplatnění své tvořivosti a svých pracovních návyků. Hotové výrobky byly důkazem, že práce naše žáky bavila. Velké poděkování patří odbornicím z praxe – paní Evě Lidaříkové a paní Lucii Navrátíkové za
odborné vedení a zajímavou praktickou činnost.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková