• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Vítání jara v MŠ

Vynášení Morany je stará česká tradice. Pro naše předky bylo toto vítání jara významnou
událostí, a proto jsme jí v letošním roce také zařadili. Po celý týden jsme si povídali o významu MORANY a seznamovali se s touto tradicí. Společně jsme shlédli video, ve kterém prochází průvod s vyrobenou Moranou a nakonec jsme se podívali na pohádku Chaloupka na
vršku – Jak se Anička bála smrtky. Dětem jsme ukázaly obrázky různých Moran a poté jsme si Moranu společně vyrobili. Děti se naučily básničku, se kterou jsme Moranu hodili do řeky
v pondělí 20.3. v den jarní rovnodennosti. Zpátky do školky jsme si donesli ozdobené proutky vajíčky a stuhami – Létéčko.

Fotogalerie