• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Literární lekce žáků střední školy v třinecké knihovně

Březen je již několik let označován jako “Měsíc čtenářů”. Žáci střední školy si tento
knižní svátek připomněli návštěvou třinecké knihovny. V úterý 21. března 2023 si pro
ně lektorka Mgr. Marie Zabystrzanová připravila interaktivní lekci Jak ti je Filipe
podle knihy Petry Braunové „Nejhorší den třeťáka Filipa L.“ Četla žákům krátké
úryvky, do kterých autorka knihy zakomponovala otázky a odpovědi života, vztahy
mezi dětmi i dospělými, pocity, problémy i jejich řešení. Byl to napínavý příběh o tom,
co se může stát, když někomu ublížíme a jaké to může mít důsledky. Žákům se
literární lekce líbila, vedla je k přemýšlení i zamyšlení nad textem a celým příběhem.
Na závěr knihovnické lekce se žáci mohli projít mezi regály knih, vybrat si knížku
nebo časopis, sednout si s ní ke stolku a prolistovat si ji. Nabídka knih byla široká,
každý si mohl vybrat dle svého zájmu. Dopolední čas strávený v knihovně byl pro
všechny příjemný a přínosný, určitě i nadále budeme s knihovnou spolupracovat.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková