• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Exkurze 8. a 9. ročníku ZŠ do městské knihovny

V rámci přípravy žáků na budoucí povolání jsme 30.3.2023 navštívili Knihovnu v Třinci. Cílem bylo seznámit žáky s profesemi, které se mohou uplatnit právě v tomto zařízení. Knihovnice nás provedla všemi místnostmi knihovny a v každé žákům prezentovala její účel, vybavení a možnosti. Účastníci exkurze byli seznámeni s prací  ředitelky knihovny, s prací knihovnic, ICT pracovní pozicí, v informačním centru a s prací v úklidu. Každá práce byla pro žáky zajímavá z hlediska představy o její různorodosti. Hodně je také zaujalo vybavení knihovny, především deskovými hrami. Neméně zajímavá byla také prohlídka kavárny Marošek, která je součástí knihovny. Tam žáci měli možnost nasát vůni chlebíčků, zákusků a kávy. Součástí bylo pozorování práce servírky, která obsluhovala hosty a povědomí o práci kuchaře, který sortiment připravuje.

Tato akce splnila dva výstupy, prvním žáci získali povědomí o dalších povoláních v městě
Třinci, druhým výstupem bylo přiblížení nabídek, výhod a možností využití společenského
místa – knihovny k různým odpoledním aktivitám, a tím i prohloubení vztahu ke knihám,
společenským hrám.

Fotogalerie