• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Workshop v MŠ „Hudba kolem nás“

V mateřské škole proběhlo 1. komunitní setkání v rámci projektu OP JAK. Ve středu, za deštivého odpoledne, jsme společně s rodiči a dětmi strávili příjemné odpoledne. Lektorka Mgr. A. Stellerová nás seznámila s různými hudebními nástroji, které se využívají v muzikoterapii. Pak následovala praktická část společného bubnování se šamanskými bubny. Tancem a písní
„Matko Země“ jsme oslavili Den Země. Na závěr proběhla diskuse se zpětnou vazbou. Rodiče se již těší na další společnou muzikoterapii.

Fotogalerie