• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Kariérové poradenství pro 1. stupeň základní školy

Již druhým rokem probíhala setkání s žáky prvního stupně základní školy, která přiblížila profese v našem regionu. Postupně se žáci seznamovali s jednotlivými povoláními, která jsou především aktuální pro Třinec a okolí.

Pracovali jsme s profesními kartami, pexetriem s povoláními, využívali jsme internetové stránky pro děti a zábavnou formou se dostávali do světa práce. Při vyplňování pracovních listů si žáci ověřovali své znalosti z oboru drogerie, papírnictví, galanterie, železářství, potravin a pekařství. Také si vyzkoušeli práci s obrázky povolání, ke kterým přiřazovali správné osoby vykonávající danou práci, pracovní oblečení, materiál potřebný k vykonávání dané profese. Jako poslední aktivitou, která ukončila naše setkávání v letošním školním roce, byla manuální činnost. Žáci si vyzkoušeli šroubování, práci s klíčem, zatloukání, provlékání a vyšívání, šití knoflíku. I v příštím školním roce se budeme s žáky potkávat a dále se seznamovat s profesemi a rozvíjet své manuální dovednosti.

Fotogalerie

Mgr. Vlasta Zemková