• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

DRUŽENÍ  – celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů školních družin a školních klubů 2023

Ve dnech 9.- 10. června 2023 proběhlo v Praze setkání vychovatelů a vychovatelek školních družin a školních klubů z celé ČR. Akce se zúčastnila vedoucí vychovatelka p. Barbora Heczková a p. Jiřina Macháčová. Akci organizoval Národní pedagogický institut České republiky. Páteční dopoledne bylo věnováno vystoupením zástupcům NPI, MŠMT, ČŠI, vydavatelům časopisů pro ŠD a legislativě pro zájmové vzdělávání. Odpoledne až do večera již probíhaly různé vzdělávací workshopy zaměřené na práci a činnost školních družin. V sobotu pokračovaly další vzdělávací programy z oblasti komunikace a řešení konfliktů, výtvarné inspirace, matematická gramotnost, dramatická výchova, legislativa zájmového vzdělávání a mnoho dalších. Nabídka byla opravdu pestrá a jistě si každý vybral, co ho zajímalo. V průběhu celé akce bylo možno shlédnout výstavu prací žáků ŠD, ŠK a dalších vystavovatelů z řad vydavatelství a dalších organizací, jejichž produkty jsou zaměřené na děti a mládež. Na akci jsme vystavily práce našich žáků a dostalo se nám i malého ocenění. Celá akce byla velmi zdařilá, přínosná a perfektně zorganizovaná.

Zapsala: Jiřina Macháčová