• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Preventivní program – Život proti drogám

Žáci 8. a 9. ročníku základní školy byli pozváni 26.6.2023 do kina Kosmos na preventivní program, který se konal pod záštitou Magistrátu města Třince. Problematiku závislosti představil Mgr. V. Starzyk – sociální pracovník ORSS a R. Kozlovský – náměstek primátorky pro sociální oblast, školství, kulturu a příspěvkové organizace. K tématu se vyjádřili zástupci Renarkonu z centra primární prevence. Žákům byl přehrán film, který byl natočen na základě skutečných událostí. Někteří jej již mohli shlédnout při návštěvě Protidrogového vlaku. Celou filmovou ukázku doprovázeli slovem zástupci PČR z Frýdku-Místku, z oddělení prevence a kriminality. Účastníci byli vtaženi do řešení situací, které se odehrávaly v dokumentu. Seznámili se také s názvy, které se týkaly řešení krizových situací, např. přestupek, protiprávní jednání, krádež, loupež, trest, soud. Mladým lidem nebyla zakazována návyková látka (droga, cigareta), ale byli seznamováni s důsledky jejich užití. Bylo vysvětleno, co která návyková látka obsahuje, jaký je mezi jednotlivými druhy rozdíl a jak tyto druhy působí na organismus. Ke všem problematickým jednáním (ve filmové ukázce) se vyjadřovali žáci škol. Bylo patrné, že tyto situace jim nejsou cizí, zřejmě je viděli nejen ve filmu, někteří se měli možnost s touto problematikou setkat ve svém okolí. Proto je velmi důležitá prevence, která vede mladé lidi k pochopení, jaký vliv mají tyto látky na organismus, vnímání, rozhodování a že spouští závislost.

Fotogalerie