• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Recyklohraní

I v letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikového programu  Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. V Celoroční hře jsme se umístili na 207. místě a v rámci Moravskoslezského kraje na krásném 16. místě. Odevzdali jsme 23 kg baterií, naplnili 3 červené popelnice s malými elektrospotřebiči. V rámci kampaně sběru mobilních telefonů jsme jich odevzdali 126 ks. Plnili jsme zadané úkoly na téma Mokřady a jejich tajemství, Najdi Elektrosaura, Vzkaz v láhvi a Velká kompostová výzva. V průběhu plnění úkolů se žáci dozvěděli zajímavé informace z oblasti environmentální výchovy.

Mgr. Ivona Kocurová