• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Zahájení školního roku 2023/2024

Mateřská škola
Provoz v plném rozsahu od pondělí 4. září 2023, od 6:00-16:00 hod.
Děti mohou do budovy školy vcházet pouze hlavním vchodem v doprovodu dospělé osoby.
Prosíme o zaplacení stravy a úplaty za předškolní vzdělávání na sekretariátu školy.
Děti plnící povinné předškolní vzdělávání (pětiletí) platí pouze stravu.
 
Základní škola, základní škola speciální a střední škola
4. – 8. září 2023 jsou vyhlášeny dny ředitelského volna z důvodu rekonstrukce školní budovy.
 
V pondělí 11. září 2023 – zahájení školního roku ve třídách. 
 
Žáci, kteří nevyžadují asistenci, mohou do školy vstupovat od 7:35 hod. hlavním vchodem.
Ostatní žáky budou u hlavního vchodu čekat asistenti pedagoga od 7:35 – 7:45 hod.
Rodiče všech žáků 1. ročníku ZŠ, ZŠS a SŠ a rodiče všech nově přijatých žáků v ostatních ročnících mohou své děti doprovodit až do tříd. První den proběhne výuka do 10:25 hod. 
 
Provoz školní družiny po vyučování, tedy od 10:25 do 17:00 hod. (pouze pro žáky, kteří mají zajištěný oběd). Zápisy do školní družiny – od 7:30-10:25 v místnosti ranní ŠD.
 
12. – 13. září 2023 – třídnická forma práce, výuka do 11:25 hod. Od čtvrtku 14. září výuka dle rozvrhu.
 
Třídní schůzky proběhnou v úterý 19. září 2023 od 15:00 – 17:00 hod.