• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Exkurze žáků SŠ do Nemocnice Třinec

Žáci praktické školy dvouleté se ve středu 4. října 2023 vydali na exkurzi do Nemocnice
Třinec. Navštívili dětské oddělení, kde je přivítaly paní Barbara, učitelka mateřské školy při
zdravotnickém zařízení, a herní terapeutka paní Andrea. V jejich doprovodu se žáci seznámili
s léčebnými prostory oddělení, s odbornými postupy při přijímání pacientů. Mohli si i
vyzkoušet práci zdravotníků, vzájemně si obvázali zraněnou končetinu, pojmenovávali
zdravotní pomůcky. A protože byl hezký slunečný den, spojili poznávání provozu nemocnice
s příjemnou procházkou nemocniční zahradou. Exkurze byla pro žáky naší střední školy určitě
přínosná.

Mgr. Ljuba Krzyžanková

Fotogalerie