• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

MUZI*KON aneb Kde muzikoterapie pomáhá

Tak zněl název 2. ročníku mezinárodní muzikoterapeutické konference, kterou uspořádala PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková, MBA v rámci Evropského dne muzikoterapie. Program této celodenní akce, jíž se mohli zúčastnit jak odborníci, tak zájemci z řad široké veřejnosti, byl vskutku bohatý. Diskutovalo se o významu celostní muzikoterapie u předškolních dětí a využití muzikoterapeutických příběhů a pohádek. O způsobech použití prvků relaxačních technik této metody při výuce žáků na základních školách jako nástroje prevence školního stresu, zvládání zátěžových situací a podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Také o možnostech mezipředmětového využití prvků celostní muzikoterapie v rámci celoroční práce se třídou a způsobech, jak lze muzikoterapeutickými technikami aktivizovat žáky s různým stupněm či kombinací postižení. Hovořilo se o tématech wellbeing a muzikoterapii jako důležité součásti wellbeing školního prostředí.

Zaznělo téma Integrální muzikoterapie, která v sobě spojuje terapii zvukem, tělem a pohybem.

Muzikoterapeutická práce byla přiblížena jako jednoduchý a velmi účinný proces harmonizace každé lidské bytosti v jejím celostním pojetí od prenatálního období až do konce života.

Jako třešnička na dortu byla přednáška, a poté prožitková relaxace českého profesionálního hráče Ondřeje Smeykala, zaměřená na jedinečný etnický nástroj didgeridoo neboli Yidaki.

Akce se konala v Ostravě na Krajském úřadě pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Bc. Jiřího Navrátila, MBA, ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Diakonií ČCE v Ostravě.

Zapsala: Mgr. Anna Stellerová