• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Projekt Visegrad Fund „Indeed for all children II“

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace uspořádala 12. 12. 2023 v rámci projektu Indeed for all children II Workshop arteterapie. Workshopu se zúčastnily partnerské školy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie a Špeciálna základná škola, Turzovka. Pedagogové zapojených škol sdíleli své zkušenosti z oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky byly připraveny tvořivé dílny, vyráběli plstěné baňky a různé vánoční dekorace. V tento den školu navštívil a do workshopu se aktivně zapojil pan náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny. Projekt je financován z Visegrad Fund. 

Fotogalerie