• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Rodičovské kluby

Díky pozitivním ohlasům a zpětným vazbám jsme se rozhodli i v tomto školním roce pro pokračování tzv. rodičovských klubů. První z nich proběhl v prosinci 2023 a rodiče si mohli vyslechnout naši školní logopedku Mgr. Markétu Palkovskou, která rodiče seznámila se svojí činností v naší škole a hovořila o vybraných tématech logopedické práce s dětmi.

Dalším tématem setkání s rodiči, které proběhlo 23. 2. 2024, byla sexualita lidí s mentálním postižením. Klub o této problematice proběhl už v minulém školním roce, pro zájem ze strany rodičů byl zopakován. Lektorkou byla školní psycholožka Mgr. Daria Gociek.

Na třetí rodičovský klub, který bude vést naše pedagožka a zároveň školní metodička prevence Mgr. Lenka Sobolová, se mohou rodiče těšit v dubnu (termín bude ještě upřesněn). Lektorka seznámí účastníky s technikou Kids skills, což je metoda pro práci s dítětem při překonávání obtíží.

Těšíme se na setkání s Vámi! 🙂

Mgr. Daria Gociek, školní psycholožka