• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V roce 2024 budou škole v rámci opakované finanční intervence poskytnuty prostředky na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Cílem je zřízení školního mobiliáře, z něhož si právě znevýhodnění žáci, kteří  nedisponují vlastním mobilním digitálním zařízením, budou tato zařízení zapůjčovat dle
svých potřeb (krátkodobě nebo dlouhodobě) a škola bude tyto zápůjčky evidovat.