• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Muzikoterapie na SŠ

V rámci projektu Inovativní vzdělávání v SŠ financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský se žáci II. B Prš zúčastnili 10. 4. další hodiny muzikoterapie. Společně s pedagogy a muzikoterapeutkou vytvořili bubnovací kruh, během kterého se učili techniku hry na buben djembe – vnímat a rozlišovat basové a výškové údery, rychlé a pomalé tempo, různé rytmy, také správný sed a rukoklad (střídání pravé a levé ruky). Během jednotlivých cvičení žáci trénovali kromě hudebních dovedností rovněž svou pozornost, spolupráci a empatii s ostatními. Poté si každý vybral ze široké nabídky hudebních nástrojů ten, který se mu líbil, a všichni postupně intuitivně hráli, až vznikla krásná příjemná hudba. Za odměnu jim byla velká pochvala a ukázka vibrující vody v tibetské míse. Na závěr si všichni přítomní sdělili své zážitky a rozloučili se se zvonečkem koshi.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Anna Stellerová