• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Exkurze do firmy SMOLO

Duben je měsícem Dne Země, a tak jsme jej využili s žáky druhého stupně ZŠ k exkurzi do firmy SMOLO. Cílem bylo se seznámit žáky s profesemi v tomto odvětví. Měli jsme možnost shlédnout kompostárnu, čističku vody, sběrný dvůr a třídící linku firmy SMOLO v Oldřichovicích. Žáky zaujala technika, která dováží odpadní suroviny a zároveň třídí odpad do boxů k tomu určených. Byli jsme seznámeni s důležitostí a potřebou třídit velké množství odpadu a s jeho dalším zpracováním firmou SMOLO. Nejen tímto způsobem je mladá generace vedena k ochraně přírody a čistému prostředí naší Země.

Fotogalerie

Zpracovala Mgr. Vlasta Zemková