• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Veřejná zakázka

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při
realizaci akce „Oprava střechy“.

Dokumentace