• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Veřejná zakázka

Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce
Oprava střechy“.

Dokumentace