• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Veřejná zakázka

Výběr zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava střechy“. Dokumentace

Veřejná zakázka

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci akce „Oprava střechy“. Dokumentace

Veřejná zakázka

Výzva na zhotovitele projektové dokumentace Oprava střechy hlavní budovy SŠ, ZŠ a MŠ Třinec

Rekonstrukce školy

V průběhu letošních hlavních prázdnin probíhá ve škole závěrečná etapa rozsáhle rekonstrukce zdravotechniky, kanalizace a elektroinstalace budovy, dále sportovního hřiště a částečně i střechy přístavby.  Bagry, sbíječky, vrtačky a další nářadí je slyšet opravdu všude. Zvuky a hluk pak doprovází oblaka prachu. Celkové náklady na rekonstrukci školy vyšplhaly na 35 mil. Kč, které v plné výši hradí zřizovatel školy Moravskoslezský kraj. Zatím…

Velikonoční dílničky v ŠD

Ve středu 22. března 2023 se konala v naší školní družině akce s názvem „Velikonoční dílničky pro děti a rodiče“. Dílničky probíhaly ve sborovně naší školy, kde děti a rodiče tvořili s pomocí vychovatelek a asistentek. Na tvoření byla k dispozici spousta dekorací, ze kterých pod rukama šikovných dětí a jejich maminek, tatínků či babiček postupně začala vznikat řada výrobků s…

Veřejná zakázka

Rekonstrukce zdravotechniky, elektroinstalace a další stavební úpravy budovy SŠ, ZŠ a MŠ Třinec.

Veřejná zakázka

Osazení schodišťové plošiny SŠ, ZŠ a MŠ, ul. Jablunkovská 241, Třinec II.

Pohled do jiného a přece stejného světa

Žáci naší školy se zúčastnili 10. ročníku mezinárodní výstavy výtvarných prací osob s poruchami autistického spektra pod názvem Pohled do jiného a přece stejného světa. Ocenění šesti nejlepších prací za žáky Jana Faltýnka, Kristiána Penkaly, Lucie Krawczykové, Natálie Bajerové, Pavla Styrnala a Jakuba Toráče převzal dne 21. října 2021 ve Frýdku-Místku ředitel školy PhDr. Dalibor Pyszko. Jmenovaným žákům gratulujeme! Fotogalerie…