• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Adventní čas v MŠ

Vůně jehličí, světla svíček, mlsání cukroví, zpívání koled a spousta dalších malých drobností patří k Vánocům. Patří k nim i vlídné slovo a sváteční atmosféra, kterou jsme si i v této nelehké době společně v mateřské škole užili. Ze srdce všem přejeme krásné prožití vánočních svátků. Do nového roku kupu zdraví a hlavně ať je veselejší než ten letošní. Zapsala: Bc. L. Gajdzicová

Plníme úkoly z RECYKLOHRANÍ

Naše škola je již druhým rokem zapojena do celostátního projektu „RECYKLOHRANÍ“. Projekt jezaměřen na sběr a následnou recyklaci drobných elektrospotřebičů, baterií a tonerových náplní.V průběhu školního roku plníme zadání projektu, za něž získáváme body.V pořadí druhý úkol tohoto školního roku nesl název „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Bylo potřebanajít v blízkém okolí školy červený kontejner na drobný elektroodpad. S panem Dlouhým…