• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Den matek na základní škole speciální

Den matek se tradičně slaví vždy druhou květnovou neděli. V týdnu od 13. do 17. 5.
oslavili tento svátek společně s maminkami i žáci ZŠS. Letos se sešly maminky u
příležitosti tohoto svátku v komornějších, menších skupinkách buď ve svých třídách
nebo ve školním altánu.

Mladší žáci si pro své maminky připravili tradiční krátká vystoupení a písničky nebo
např. pásmo hádanek a písniček na téma Život na louce. Starší třídy VII. A a VIII. A
uspořádaly pro své maminky zahradní slavnost s veselými a netradičními aktivitami či
fotokoutkem. Třída VI. A měla dokonce připravenou besedu s MUDr. J. Kubienovou,
která si přišla s maminkami popovídat o zdravém životním stylu a stravě.
Maminky ocenily milé drobné dárečky vyrobené dětmi a také možnost si společně
posedět a popovídat si u kávy, drobného občerstvení a vynikajících domácích
zákuscích.

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Ivana Golíková