• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Nebojme se nemocnice

Ve středu 22. 5. se žáci 1. a 2. stupně ZŠS, v rámci projektového dne, vydali na návštěvu dětského oddělení Nemocnice Třinec, p. o. Akce byla součástí týdenního projektu Bezpečnost, který se v letošním školním roce zaměřil na prevenci zdraví, návštěvu lékaře, pobyt v nemocnici atd.  Mimo jiné bylo cílem letošního projektu seznámit žáky nemocničním prostředím a děním v nemocnici. Především šlo o to, odbourat u nich strach z neznáma, a proto jsme zvolili téma – Nebojme se nemocnice. Žáci si vyzkoušeli práci zdravotních sestřiček a doktorů, poznávali širokou škálu zdravotních pomůcek a potřeb. Pracovali se stetoskopem a špachtlemi, navzájem si obvazovali různé části těla. Na závěr si prohlédli celé dětské oddělení nemocnice – nemocniční pokoj, vyšetřovnu, hernu. Odcházeli spokojení a bohatší o nové zkušenosti a zážitky. Na tvářích všech žáků bylo zřejmé, že záměr projektu a jeho cíl byl splněn.

Mgr. Eva Novobílská

Fotogalerie