• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Jak šel čas ve školní družině ve školním roce 2023/2024

Školní rok se chýlí ke konci a zde je malá rekapitulace dění v naší školní družině.

Činnost v naší školní družině byla velmi různorodá. V tomto roce si účastníci ŠD a jejich rodiče mohli vybírat z pěti zájmových kroužků. Sportovní dovednosti prověřil Sportík, logické myšlení a soutěžení Deskové hry, dovednosti a zručnost Dovedné ručičky, seznámení s novými technologiemi bylo možné prověřit v Logice hrou a lásku ke knihám a ke čtení v Čtenářském kroužku.

Mezi účastníky byla velmi oblíbená návštěva místního kina, kde shlédli v rámci „Bijásku“ sedm filmových představení.

V tomto školním roce jsme se v rámci Inovativního vzdělávání pravidelně setkávali s odborníkem z praxe s paní Lenou Banszel Freyovou, kde si účastníci mohli vyzkoušet různé techniky a domů si odnášeli svá dílka. Rovněž toto setkávání bylo velmi oblíbené a celkem jsme se sešli 8x.

Na podzim proběhlo sportovní odpoledne, které pro účastníky každoročně organizuje Evropský spolek pro OZP s vychovatelkami ŠD. Účastníci si zde mohli zasoutěžit, jak dobře znají různé pohádky, došlo i na známou televizní soutěž AZ kvíz.

U příležitosti vánočních a velikonočních svátků proběhly společné dílničky s rodiči a jejich dětmi, kdy v této uspěchané době jsme si společně sedli a u malého občerstvení jsme tvořili.

Zapojili jsme se také do pěkné akce „Děti dětem“, kdy jsme vyráběli polohovací polštáře a malé polštářky pro hospitalizované děti v místní nemocnici.

Během celého školního roku 2023/2024 jsme se snažili, aby se účastníci ve školní družině necítili jako ve škole a v klasické třídě, ale aby měli ve školní družině pocit pohody, radosti a útulnosti. Cílem bylo, aby školní družina byla místem, které účastníkům poskytuje nabídku smysluplných aktivit.

Zapsaly: Jiřina Macháčová, Barbora Heczková