• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Tématická vycházka „INDIÁNI“.

Posledních pár dnů před prázdninami jsme se rozhodli uspořádat pro děti v mateřské škole vycházku  s názvem „Indiánská stezka.“

Celý červen jsem vyráběli spousty různých indiánských předmětů jako např. dešťovou tyč, indiánskou čelenku nebo indiánský náhrdelník z těstovin a peříček. Naučili jsem se také indiánskou říkanku a písničku.

Za znění bubnů a plápolajícího ohně jsme nejprve přistoupili ke slavnostnímu jmenování mladých indiánských bojovníků z kmene „ ŽHAVÝ OHEŇ“  a pokřtili je indiánskými jmény: Rudý oblak, Tichá řeka, Divoký mustang, Neposedný zajíc, Jasný den, Veselá srnka, Malý bizon, Chytrý sokol a Jarní duha. Náčelníci kmenu měli také svá jména jako: Veselá dýmka, Skákal přes oheň, Tvrdá pata a Sluneční svit. V průběhu dopoledne jsme plnili bobříky rychlosti, přesnosti, míření, pohyblivosti nebo také zkoušku umění mlčení a vytrvalosti. Za splnění všech bobříků děti získaly diplom a malou odměnu. I když bylo počasí velmi proměnlivé, nakonec jsme vše zvládli a nezmokli. Následně jsme se spokojení a obohacení o spoustu nových zážitků vrátili do mateřské školy. Jak dětem, tak dospělým se akce povedla a už se velmi těšíme na další. Přejeme všem krásné slunné prázdniny.

Zapsala:

Michaela Krajčová, lic.

Fotogalerie