• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

Na naší střední škole se konaly závěrečné zkoušky

Ve dnech 8. 6. 2021 a 15. 6. 2021 probíhaly na praktické škole dvouleté závěrečné zkoušky. V letošním školním roce si tři žáci vybrali předmět příprava pokrmů. Zkoušky byly rozděleny do dvou dnů. Během nich žáci předvedli, co se naučili a jakých pokroků dosáhli v tomto oboru nejen v oblasti teoretické, ale také v oblasti praktické. Připravili si docela složité menu – kuřecí špízy se šťouchanými brambory, šopský salát a jako dezert sypaný jablečný koláč. Členové zkušební komise měli pak velmi milou povinnost všechny připravené pokrmy ochutnat a zhodnotit. Připravené pokrmy byly velmi chutné, žáci praktickou zkoušku perfektně zvládli. Vzhledem ke kvalitní a zodpovědné přípravě na závěrečné zkoušky byly i výsledky teoretické zkoušky vynikající. V obou částech závěrečné zkoušky žáci využívali své vědomosti a dovednosti spolehlivě, s jistotou a téměř samostatně. Zkušební komise, které předsedala paní PaedDr. Ilja Maloušková, mohla konstatovat, že závěrečné zkoušky absolventi  úspěšně zvládli, prokázali své teoretické i praktické znalosti. Poslední příjemnou tečkou za těmito náročnými dny bylo pak slavnostní předávání vysvědčení o závěrečné zkoušce, pamětních listů a pochval za kvalitní přístup ke vzdělání.

Všem letošním absolventům praktické školy dvouleté gratulujeme k úspěšnému ukončení studia. Přejeme dobrý start do života a věříme, že na „svoji“ školu budou rádi vzpomínat.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková